Select Page

Razredniki 2020/2021

Srednje strokovno izobraževanje

 Razrednik

1A BARBKA KLUN
1B NATAŠA STRAŽIŠNIK
2A STANA KOVAČ HACE
2B ZDENKA RESNIK
3A MARIJA URBANČIČ SUHADOLNIK
4A JOŽICA JELEN JURIČ
4B BERNARDA KRIČEJ

Nižje poklicno izobraževanje

 Razrednik

1E KARMEN PEVEC
2E TJAŠA VOGEL

Srednje poklicno izobraževanje

 

Razrednik

1C/1D SUZANA VOZEL
2C/D KARMEN TOFOLINI
3C TATJANA ZUPANC
3D ANDREJ NAGLAV

Poklicno tehniško izobraževanje

 

Razrednik

4C/4D MOJCA OMAHNE
5C/5D MARUŠA KOLAR