Select Page

Profesorji

 

 

UČITELJ

Razrednik

Predmet

Barbi Vidmar

1. A

MAT

Marija Urbančič Suhadolnik

1. B

MAT

Štefan Kološa

1. C

BIO

Naglav Andrej

1. D

SŽB

Martinšek Leonida

1. E

PSI

Zdenka Resnik

2. A

ZGO

Stana Kovač Hace

2. B

KEM

Rudolf Uranič

2. C

ŠVZ

Maruša Kolar

2. D

SLO

Karmen Tofolini

2. E

OND

Mira Pernat Bračko

3. A

GEO

Anita Mazij

3. B

NPP

Suzana Vozel

3. C

PPP

Ivica Nurkovič

3D

IKO

Jožica Jelen Jurič

4. A

ZNG

Bernarda Kričej

4. B

BIO

Vanda Macerl

4.C/4. D

NEM

Tatjana Zupanc

5. C/5. D

MEN

Teo Gosak

KUH

Marija Preložnik

ZNG

Lilijana Keršnik

ANG

Nevenka Medija

STE

Franc Novak

PAT

Mojca Omahne

KUH

Karmen Pevec

OET

Živa Pirnar

PSI

Nataša Stražišnik

ANG

Samo Šiles

UME

Danica Štrtak

SLO

Igor Vozel

IKO

Tjaša Vogel

FIZ

Dostopnost