Select Page

Mednarodno sodelovanje v Srednji šoli Zagorje

comenius

Začetki mednarodnega sodelovanja v Srednji šoli Zagorje segajo v daljne leto 1999. Takrat se je vodstvo šole odločilo, da bomo sodelovali s »pobratenima« šolama iz Avstrije in s Češke. Ker so bile izkušnje pozitivne, smo se odločili, da se prijavimo v program Comenius – šolsko izobraževanje, ki je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo. Cilj programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave.

V sklopu Comeniusa in Leonarda da Vincija smo tako izvedli naslednje projekte:

Pet zvezdic,

In Vino Veritas,

GMP and HACCP in School Restaurants,

Mediteranska dieta,

Comenius asistentka,

enomesečno delo v hotelu Kempinski v Španiji.

S šolskim letom 2013/2014 je nastal program Erasmus +, ki je nov program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Sedemletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi v višini 14,7 milijarde evrov, s katerimi želi EU več kot 5 milijonom Evropejcem omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Naša šola je prijavila v šolskem letu 2014/2015 4-tedensko praktično usposabljanje z delom s področja gastronomskih in hotelskih storitev ter zdravstvene nege v podjetjih v Milanu v Italiji. Hkrati smo v tem šolskem letu v sodelovanju z RCR-jem prijavili projekt, katerega tema je Zmanjšanje usipa v šolah.

 

mag. Maruša Kolar,

vodja mednarodnega sodelovanja v SŠZ

 

Dostopnost