Select Page

Inovacijski projekt

V šolskem letu 2013/2014 se je SŠ Zagorje vključila v skupino izobraževalnih ustanov, ki v okviru ZRSŠ raziskujejo in uvajajo novosti na področju vzgojno-izobraževalnega dela.

Projektna skupina si je izbrala temo spolnost mladostnika. V okviru izbrane teme si je

postavila raziskovalno nalogo: Poiskati primerne metode za spoznavanje vsebin spolnosti.

Zakaj izbrana tema?

Ker je spolnost še danes v marsikateri družini tema, o kateri se neradi ali težko pogovarjajo.

Hkrati pa v sodobnem svetu, polnem različnih informacij, mladostniki zelo hitro dostopajo do podatkov, ki jih ne razumejo, ali nepravilno uporabijo pri svojem odločanju. Namen projekta je torej razbiti tabu temo in mladostnikom približati zdravo spolnost na način, da se bodo v življenju pravilno odločali.

Na začetku projekta smo določili cilje vzgojno-izobraževalnega dela:

 • opredeliti pomen staršev – družine pri spolnem razvoju mladostnika,
 • opredeliti zdravo spolnost mladostnika in pomen vrstnikov,
 • spodbuditi zdravo med vrstniško izobraževanje.

Potek dela je sestavljen iz treh akcijskih krogov, v katerih se izvedejo posamezne aktivnosti.

V prvem krogu so aktivnosti pod vodstvom mentorjev izvajali dijaki 3. letnikov programa Zdravstvene nege. Postavili so si zanimivo vprašanje: Zakaj me ni prinesla štorklja?

Oboroženi z vedoželjnostjo so pripravili za otroke v vrtcu različne dejavnosti:

 • Intervju z otroki, s katerim so ugotavljali, kako si otroci predstavljajo svoj »prihod na
 • svet«. Naredili so posnetek ugotovitve.
 • Izvedli so lutkovno igrico z naslovom Zakaj me ni prinesla štorklja.
 • Spesnili so pesem in jo na glasbo skupine Modrijanov zapeli in posneli skupaj z
 • otroki.
 • Izdelali so koledar na temo Kako pride otrok na svet.
 • Izvedli so kviz.
 • Pripravili so zloženko za starše.
 • Po koncu aktivnosti pa so še enkrat izvedli pogovor z otroki, da bi ugotovili, kaj so jih
 • naučili.
 • Izvedli so tudi samorefleksijo.

V drugem in tretjem akcijskem krogu bodo dijaki aktivnosti izvajali v OŠ in SŠ.

Projektna ekipa je pohvalila prizadevnost dijakov, ki nas bo prav zagotovo popeljala do želenih ciljev.

V Zagorju ob Savi, 3. 12. 2013

Vodja projektne ekipe: Štefan Kološa

Dostopnost