Select Page

Dijake obveščamo, da bo tečaj prve pomoči potekal po naslednjem razporedu :

 

Razred

 

Dan Ura Prostor
2. A/B Ponedeljek, 6. 11. 2023 14.30 Učilnica 30
2. A/B Torek, 7. 11. 2023 14.30 Učilnica 30
       
2. C/D, 2. E Ponedeljek, 13. 11. 2023 14.10 Učilnica 30
2. C/D, 2. E Torek, 14. 11. 2023 14.30 Učilnica 30

 

Udeležba na tečaju je obvezna za vse dijake 2. letnika, razen za 2.E, ker je del interesnih dejavnosti. Dijaki, ki ste izpit iz PP že opravili, ste oproščeni obiskovanja tečaja, vendar morate razredničarkam predložiti potrdilo.

Tečaja se lahko udeležite tudi ostali dijaki, ki izpita iz PP še niste opravili, vendar ne na račun odsotnosti od pouka. Dijaki, ki bi se želeli udeležiti tečaja, pa niste dijaki 2. letnika, se prijavite pri meni ali pri razrednikih najkasneje do srede, 25.10. 2023.

O datumu opravljanja izpita, ceni izpita in načinu plačila se boste dogovorili z izvajalko predavanj oz. RKS – OZ Zagorje ob Savi, ga. Štefka Suša. Izpit boste prav tako opravljali v šolskih prostorih.

 

Pripravila

Vanda Macerl

Dostopnost