Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v petek, 8. 9. 2023, ob 10.25 v pisarni tajnice poklicne mature v drugem nadstropju. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jih bo prevzela v vašem imenu.

Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur.

 

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

Dostopnost