Select Page
Jesenski rok popravnih izpitov

Sreda, 16. 8. 2023

Kemija, Kemija v stroki, Skrb za zdravje

  1. A, 1. B, 2. A, 2. B

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorni učitelj Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

Komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Jožica Jelen Jurič

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje

  1. D

Ob 8:00 – učilnica 27

Komisija: Boštjan Krajnc, Tatjana Zupanc, Živa Pirnar

Angleščina

  1. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 28, nadzor Nataša Stražišnik

Ustno ob 9:15 – učilnica 28

Komisija: Nataša Stražišnik, Vanda Macerl, Tjaša Vogel

 

Četrtek, 17. 8. 2023

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzor Kričej Bernarda

Ustno ob 9:15 – učilnica 29

Komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Živa Kramar

Fizika

  1. B, 4. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 01, nadzorni učitelj Barbi Klun

Ustno ob 9:00 – učilnica 01

Komisija: Barbi Klun, Rudi Uranič, Marija Urbančič Suhadolnik

Sestava Jedi in živil

2.D, predmetni izpit za 1.letnik

Ustno ob 8:00 – zunanja kuhinja

Komisija: Andrej Naglav, Karmen Tofolini, Teo Gosak

Osnove podjetništva, M3 Poznavanje blaga

  1. C, 3. C, predmetni izpit za 1. letnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 14

Komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Karmen Tofolini/Tjaša Vogel

 

Petek, 18. 8. 2023

Biologija, Anatomija in fiziologija AMF-t, Naravoslovje

  1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 1. C

Ustno ob 8:00 – učilnica 16

Komisija: Štefan Kološa, Anita Mazij, Živa Kramar

Zgodovina, Družboslovje, Aktivno državljanstvo

  1. D, 2. B, 3. D

Ustno ob 8:00 – učilnica 28

Komisija: Zdenka Resnik, Teo Gosak, Lucija Dornik, Vanda Macerl

 

Ponedeljek, 21. 8. 2023

Matematika

Vsi razredi

Pisno ob 8:00 – učilnice 1, 2, nadzor Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 1

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Tjaša Vogel

Gostinsko poslovanje, Podjetništvo

  1. D, 3. D

Ustno ob 8:00 – učilnica 14

Komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Mojca Omahne

Osnove v gostinstvu (kuhinja)

predmetni izpit za 1.letnik

Ustno ob 8:00 – zunanja kuhinja

Komisija: Andrej Naglav, Teo Gosak, Karmen Pevec

 

Torek, 22. 8. 2023

Športna vzgoja

Praktični del ob 8:00 – športna hala

Komisija: Rudi Uranič, Žiga Radulovič, Andrej Naglav

Umetnost, oblikovanje prodajnega prostora

  1. C, 1. D, predmetni izpit

Ustno ob 8:00 – učilnica 40

Komisija: Samo Šiles, Karmen Pevec, Vanda Macerl

Gostinsko poslovanje, podjetništvo

  1. D, 3. D (samo kandidati, ki so imeli popravni izpit tudi iz matematike)

Ustno ob 8:00 – učilnica 14

Komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Mojca Omahne

Dostopnost