Select Page

Šola je določila izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih dijaki potrebujejo v šolskem letu 2023/2024. Učbenike, ki so na seznamu s ceno v desnem stolpcu, si dijaki lahko izposodite v učbeniškem skladu, in sicer celoten komplet učbenikov in plačate polno ceno kompleta ali si izposodite posamezne učbenike in plačate sorazmerno nižjo ceno izposoje.

 

Če se boste odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, plačilni nalog poravnajte najkasneje do navedenega roka, potrdilo o plačilu pa predložite ob prevzemu učbenikov (odrezek na plačilnem nalogu oziroma natisnjeno potrdilo o plačilu v spletni banki). Iz potrdila naj bo razvidno ime in priimek dijakinje/dijaka, ki si bo učbenike izposodil. Če potrdila ne boste predložili, si učbenikov ne bo mogoče izposoditi.

 

Plačilne naloge boste prejeli po pošti. Dijaki, ki ste imeli ob koncu pouka negativne ocene, plačilnega naloga niste prejeli. Učbenike boste plačali z gotovino v računovodstvu šole na dan prevzema.

 

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj plačati odškodnino.

 

Učbenike, ki jih morate kupiti, lahko naročite tudi na naslednjih povezavah :

 

Kopija Nova  https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2bu&pmid=1kg901tyi30t

 

Mladinska knjiga

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga– gastronom hotelir

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga– gastronomija PTI

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga– ekonomski tehnik PTI

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga– pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga-trgovec

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE

Mladinska knjiga– zdravstvena nega

 

 

 

DZS

Zdravstvena nega

 1. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40506
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40507
 3. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40508
 4. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40509

 

Trgovec

 

 1. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40503
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40504
 3. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40505

 

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

 

 1. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40501
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40502

 

Gastronom hotelir

 1. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40496
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40497
 3. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40498

 

Gastronomija PTI

 

 1. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40499
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40500

 

Ekonomski tehnik PTI

 

 1. letnik  https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40494
 2. letnik https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/40495

 

 

Seznami učbenikov so tudi v  trgovinah Bags&More

 

 

Vanda Macerl,

 

skrbnica učbeniškega sklada

URNIK PREVZEMA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

 

PONEDELJEK 21. 8. 2023 8.00 – 12.00

1. letnik ZN

1., 2., 3. letnik Trgovec

TOREK 22. 8. 2023 8.00 – 12.00

2. letnik ZN

1., 2., 3. letnik Gastronom – hotelir

1. in 2. letnik NPI (Pomočnik v biotehniki in oskrbi)

SREDA 23. 8. 2023 8.30 – 12.00

3. in 4. letnik ZN

4. in 5. letnik Ekonomski tehnik

4. in 5. letnik Gastronomija

 

 

Dostopnost