Select Page

Torek, 16. 08. 2022

Kemija, Kemija v stroki, Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.B

Pisno ob 8:00 – učilnica 41

Ustno ob 9:15 – učilnica 41

Biologija

1.B

Ustno ob 10:00 – učilnica 41

Športna vzgoja

2.D

Praktični del ob 8:00 – športna hala

Strokovna angleščina

1.D, 1. E, 2. C, 2. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 32

Ustno ob 9:15 – učilnica 32

Enostavni izdelki za dekoracijo

2.E

Ob 8:00 – učilnica na tekstilu

Sreda, 17. 08. 2022

Slovenščina

2. D, 2. E, 3. D, 5. D

Pisno ob 11:00 – učilnica 40

Ustno ob 12:00 – učilnica 40

Osnove podjetništva,  ODA – obroki in dogodki z animacijo T

1.C, 4. D

Ustno ob 8:00, učilnica 40

Fizika

2.A, 2. B

Pisno ob 11:00 – učilnica 25

Ustno ob 12:00 – učilnica 25

 

Četrtek, 18. 08. 2022

Anatomija in fiziologija AMF

1. A, 2. A, 2. B, 3.A

Ustno ob 8:00 – učilnica 41

Angleščina

1. B, 1. D, 2. C, 5. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 32

Ustno ob 9:15 – učilnica 32

Poznavanje blaga

1. C, 3. C

Ustno ob 8:00 – učilnica 40

 

Petek, 19. 08. 2022

Matematika, Poslovno računstvo

Vsi razredi

Pisno ob 8:00 – učilnice 40, 41

Ustno ob 9:30 – učilnica 41

Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov

2. E

Ob 8:00 – učilnica na tekstilu

 

Ponedeljek, 22. 08. 2022

 

Mikrobiologija, skrb za zadravje  – samo pisni izpit

1.B, 2. A, 2. B

Pisno ob 8:00 – učilnica 41

Poslovanje trgovskega podjetja

1. C

Ustno ob 9:00 – učilnica 40

Zgodovina, družboslovje

1. A, 1. B, 2.E, 2. D

Ustno ob 7:10 – učilnica 32

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje

2.D

Ob 10:00 – učilnica 27

Dostopnost