Select Page

Razpored priprav za pisni del poklicne mature in zaključnega izpita je na povezavi: Urnik priprav ZI in POM

Podelitev spričeval bo v ponedeljek 23. 05. 2022 na razrednih urah, ki so razporejene na urniku za priprave. Dijaki 3.d imajo izjemoma podelitev spričeval v torek 24. 5. 2022.

Priprave na matematiko so namenjene dijakom, ki so kot 3. predmet izbrali matematiko, priprave na angleščino pa dijakom, ki so izbrali angleščino.

Morebitne spremembe učilnic bodo objavljene sproti.

Dostopnost