Select Page

Zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 v zadnjih dneh, se je obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravijo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. Danes, 15.01.2022, je zamik 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.Predlagamo, da vzgojno-izobraževalni zavodi še naprej ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku pričnejo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.Na NIJZ bomo vložili vse napore, da bo časovni zamik čim krajši.

Dostopnost