Select Page

Dijaki, ki niste opravili vseh vaj iz predmeta ZNE, imate vaje v petek 9. in 10. šolsko uro.

Dostopnost