Select Page

Obveščam vse kandidate, ki so opravljali izpite na zimskem roku poklicne mature, da bo seznanitev z rezulatati in podelitev maturitetnih obvestil in spričeval v

sredo 3. marca 2021 ob 9.00 uri v pisarni tajnice poklicne mature.

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK za PM

Dostopnost