Select Page

Sreda, 01. 07. 2020

Kemija, kemija v stroki, higiena in mikrobiologija, vzgoja za zdravje

Pisno ob 8:00 – učilnica 17

Ustno ob 9:15 – učilnica 17

ODA – Obroki in dogodki z animacijo T

Pisno ob 8:00 – učilnica 40

Ustno ob 9:15 – učilnica 40

Strokovna angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 32

Ustno ob 9:15 – učilnica 32

Športna vzgoja – športna hala

Praktični del ob 10:00

 


Četrtek, 02. 07. 2020

Družboslovje, zgodovina, državljanska vzgoja

Pisno ob 8:00 – učilnica 28

Ustno ob 9:00 – učilnica 28

Čiščenje in urejanje prostorov, oblikovanje enostavnih tekstilij, poznavanje blaga

Pisno oz. Izdelek ob 8:00 – učilnica TE

Ustno ob 9:00 – učilnica TE

Geografija

Ustno ob 8:00 – učilnica 28

Umetnost (1. C)

Ustno ob 9:00 – učilnica 41


Petek, 03. 07. 2020

Matematika 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A

Pisno ob 8:00 – učilnica 1

Ustno ob 9:15 – učilnica 1

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29

Ustno ob 9:15 – učilnica 29

Angleščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 32

Ustno ob 9:30 – učilnica 32

 Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč, zdravstvena nega kirurškega bolnika, ZNE – Diagnostično-terapevtski postopki in posegi T

Pisno ob 8:00 – učilnica 16

Ustno ob 9:15 – učilnica 16


Ponedeljek, 06. 07. 2020

Matematika 1. C, 1. D, 3. B, 4. D

Pisno ob 8:00 – učilnica 1

Ustno ob 9:15 – učilnica 1

Umetnost (4. D)

Ustno ob 8:00 – učilnica 41

Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami

Pisno ob 8:00 – učilnica 30

Ustno ob 9:15 – učilnica 30

Osebne finance in davki, gospodarske dejavnosti, osp

Ustno ob 8:00 – učilnica 40

 

Dostopnost