Select Page

Dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

Pred nami so dnevi, ko bomo zaključevali pouk, najprej dijaki zaključnih letnikov, ki se bodo vrnili v šolo. Dijaki nižjih letnikov bodo pouk nadaljevali na daljavo predvidoma do konca šolskega leta.

Zaradi upoštevanja priporočil v zvezi z epidemijo bo prilagojen vstop in gibanje v šoli, kar bomo določili s posebnim protokolom.

 • Pod strogimi zdravstvenimi ukrepi se bodo predvidoma v ponedeljek, 18. 5. 2020, v šolo vrnili dijaki zaključnih letnikov in tudi nekateri dijaki nižjih letnikov, ki doma nimajo dovolj tehnične podpore ali potrebujejo dodatno pomoč pri utrjevanju snovi in zaključevanju šolskega leta.
 • Prehodno obdobje je namenjeno popravljanju, izboljševanju, zaključevanju ocen in pripravi na poklicno maturo in zaključni izpit.
 • Dijakom, ki imate zdravstvene omejitve (rizične skupine), je odsvetovana vrnitev v šolo. Skupaj s starši si preberite  Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke in dijake(Higienska priporočila – PRILOGA 1). Starši ali polnoletni dijaki se posvetujete z osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine ali pediatrije. Tudi v primeru, če je v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, dijakom odsvetujemo vrnitev v šolo.
 • Pouk lahko obiskujejo le zdravi dijaki (brez znakov akutne okužbe dihal).
 • Dijaki bodo morali ob ponovnem vstopu v šolo prinesti podpisano izjavo, ki je dostopna spodaj, in jo oddati ob vstopu v šolo. Izjavo lahko tudi skenirate ali fotografirate ter jo pošljete razredniku na e-pošto. V primeru, da je dijak polnoleten, izjavo izpolni in podpiše sam.
 • Šolska kuhinja v tem času ne bo delovala, zato si malico prinesite s seboj.
 • Vsi drugi dijaki se boste do konca šolskega leta izobraževali na daljavo.
 • V četrtek, 14. 5. 2020, bomo objavili urnik priprav dijakov zaključnih letnikov v šoli. V dnevih, ko ne boste razporejeni v šolo, nadaljujete s pripravami doma. Pri pripravi urnika bomo upoštevali maksimalno število dijakov v učilnici. Pouk bo potekal pretežno v pritličju šole, ves dan boste v isti učilnici.
 • Za delo pri posameznem predmetu boste rabili določene predmete, ki jih boste prinesli s seboj: šolske potrebščine, pisalo, vodo v plastenki in malico, morebitna dodatna oblačila, saj se bodo učilnice vseskozi zračile, zaščitne maske ter vrečko, v katero boste odlagali uporabljeno zaščitno masko.
 • Zadrževanje in zbiranje pred šolo ni dovoljeno.
 • Podrobnejša navodila o protokolu vstopa v šolo, uporabi mask, gibanju po šoli vam bodo posredovali razredniki.

 

Zelo pomembno je, da se ob zaključevanju šolskega leta potrudite in z vso zrelostjo in odgovornostjo opravite še zadnje šolske obveznosti. Vaši razredniki in profesorji, ki vas poučujejo, so vas ves čas spodbujali in nudili pomoč.  Življenjski izzivi se ne zgodijo, da bi nas ohromili, ampak, da bi nam pomagali odkriti, kdo smo. Prepričana sem, da smo se vsi skupaj uspešno spoprijeli z življenjskim izzivom, ki nas je doletel popolnoma nepričakovano in da boste v sebi odkrili dovolj moči za uspešen zaključek šolskega leta.

 

Aljaša Urbanija, ravnateljica

 

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

 

Dostopnost