Select Page

Srednja šola Zagorje – Gastronomija PTI

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
T. Falla et al.: SOLUTIONS Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino, NOVO 2018, založba MKT, EAN: 9780194504638 Angleščina kot prvi tuji jezik

J. Zalar: KUHARSTVO – RECEPTI, učbenik-knjiga z recepti, 2 dela, založba DZS, EAN: 9788634141986

IMATE IZ PREJŠNJIH LET

Gastronomija in turizem

J. Frelih, A. Polak: STREŽBA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634136784

IMATE IZ PREJŠNJIH LET

Gastronomija in turizem 1,00
J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 4, učbenik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja, založba DZS, EAN: 9788634142099 Slovenščina 1,00
R. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734028 Matematika 5,00
R. Brilej: ALFA, Realna števila, založba ATAJA, EAN: 9789616734011 Matematika 5,00
R. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734073 Matematika 5,00
R. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734103 Matematika 5,00
T. Slaček, B. Penko: HOTELSKA IN RECEPTORSKA DELA, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783854994138 Gastronomija in turizem 5,00
J. Kamenšek, P. Pertoci, Srečko Koklič: POZNAVANJE IN POSTREŽBA PIJAČ, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783854991335 Gastronomija in turizem 1,00
Skupaj:      28,00

 

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.

C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518000

Imate iz 4. letnika.

Angleščina kot prvi tuji jezik

C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518062

Imate iz 4. letnika.

Angleščina kot prvi tuji jezik

J. Zalar: KUHARSTVO – RECEPTI, učbenik-knjiga z recepti, 2 dela, založba DZS, EAN: 9788634141986

Imate iz 4. letnika.

Gastronomija in turizem
J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 5, učbenik za slovenščino-književnost, založba DZS, EAN: 9789610200840 Slovenščina 1,00
R. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa, založba ATAJA, EAN: 9789616734097 Matematika 5,00
R. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734110 Matematika 4,00
R. Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun, založba ATAJA, EAN: 9789616734127 Matematika 5,00
S. Zavodnik, G. Jošt: STREŽBA Z ANIMACIJO, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634140378 Gastronomija in turizem 1,00
J. Kamenšek, P. Pertoci, Srečko Koklič: POZNAVANJE IN POSTREŽBA PIJAČ, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783854991335 Gastronomija in turizem 5,00
Skupaj:      21,00

 

Dostopnost