Select Page

Srednja šola Zagorje – Ekonomski tehnik PTI

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
T. Falla et al.: SOLUTIONS Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino, NOVO 2018, založba MKT, EAN: 9780194504638 Angleščina kot prvi tuji jezik    
J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 4, učbenik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja, založba DZS, EAN: 9788634142099 Slovenščina   1,00
R. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734028 Matematika   5,00
R. Brilej: ALFA, Realna števila, založba ATAJA, EAN: 9789616734011 Matematika   5,00
R. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734073 Matematika   5,00
R. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734103 Matematika   5,00
W. Schneider, V. Potočnik, M. Furlan: GOSPODARSKO POSLOVANJE 2, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783708600130 Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost   1,00
Zdenka Sfiligoj: OSNOVE POZNAVANJA BLAGA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634129861 Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost   1,00
N. Vrčon Tratar: SODOBNO GOSPODARSTVO 2, RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783708605401 Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost   5,50
  Skupaj:        28,50

 

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.

C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518000

Imate iz 4. letnika.

Angleščina kot prvi tuji jezik    

C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518062

Imate iz 4. letnika.

Angleščina kot prvi tuji jezik    
J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 5, učbenik za slovenščino-književnost, založba DZS, EAN: 9789610200840 Slovenščina   1,00
R. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa, založba ATAJA, EAN: 9789616734097 Matematika   5,00
R. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734110 Matematika   4,00
R. Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun, založba ATAJA, EAN: 9789616734127 Matematika   5,00
M. Fundak: EKONOMIKA POSLOVANJA 1, Statistična analiza pojavov. Poslovno računstvo, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783708605456 Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost   7,00
  Skupaj:        22,00

Dostopnost