Select Page

Mesec december je mesec, v katerem delamo obračun s starim in pripravljamo teren za spremembe. Leta 1990 so državljani Slovenije ta teren pripravljali skoraj leto dni. 6. 12. 1990 je bil sprejet Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v katerem so določili vsebino in datum plebiscita oz. odločanja ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država.
23. 12. 1990 je na volitve odšlo več kot 93 % volilcev in kar 95 % volilcev, ki so prišli na volitve, je obkrožilo DA.

Predsednik vseh zborov Skupščine Republike Slovenije dr. France Bučar je 26. 12. 1990, ob razglasitvi rezultatov glasovanja za samostojno Slovenijo, dejal, da je to: “akt, ki ga lahko sprejme le zrel narod, ki se v polnosti zaveda svoje lastne individualnosti, ki ima odločno voljo do življenja v zavesti svojih življenjskih zmogljivosti, narod, ki je sposoben in pripravljen soočiti se z izzivi časa in okolja, v katerem živi.” (Citirano iz govora dr. Franceta Bučarja, zapisnik slavnostne seje vseh zborov Skupščine RS, 26. 12. 1990).

       

 

Dostopnost