Select Page

Popravni izpiti bodo potekali od 29. 6. 2018 do 4. 7. 2018. Pred popravnimi izpiti bodo v četrtek, 28. 6. 2018 priprave, nekaj priprav pa bo tudi v ponedeljek, 2. 7. 2018. Razpored priprav na popravne izpite bo objavljen v torek 26. 6. 2018.

Razpored popravnih izpitov

 

Petek, 29. 6. 2018

Sestava jedi in živil, ODA – Obroki in dogodki z animacijo

Ustno ob 8:00 – zunanja kuhinja

Komisija: Suzana Vozel, Andrej Naglav, Mojca Omahne

 

TJ1: Angleščina, strokovna angleščina, angleščina v zdravstvu

Pisno ob 8:00 – učilnica 2, nadzorna učiteljica: Anamarija Berdelak Potočnik

Ustno ob 9:30 – učilnica 2, komisija: Nataša Stražišnik, Anamarija Berdelak Potočnik, Vanda Macerl

 

PTP – Poslovno računstvo

Pisno ob 8:00 – učilnica 14, nadzorni učitelj: Bogo Lukan

Ustno ob 9:00 – učilnica 14, komisija: Suzana Vozel, Bogo Lukan, Tatjana Zupanc,

PTP – Poslovanje trgovskega podjetja,  BAP – Bančno poslovanje v zalednih službah, komercialno poslovanje

Ustno ob 9:0 – učilnica 14, komisija: Suzana Vozel, Bogo Lukan, Tatjana Zupanc,

 

Naravoslovje, DIN-naravoslovje, biologija

Ustno ob 8:00 – učilnica 41

Komisija: Štefan Kološa, Karmen Tofolini, Karmen Pevec

Športna vzgoja

Praktični del ob 10:00 – športna hala

Komisija: Rudi Uranič, Andrej Naglav, Igor Vozel

Oblikovanje enostavnih tekstilij

Ustno ob 11:00 – učilnica 20

Komisija: Tjaša Vogel,  Karmen Pevec, Zdenka Resnik


Ponedeljek, 2. 7. 2018

Matematika v zdravstvu

Pisno ob 8:00 – učilnica 25, nadzorna učiteljica: Marija Urbančič Suhadolnik

Ustno ob 9:00 – učilnica 25

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Janja Rebolj

Fizika, fizika v zdravstveni negi

Ustno ob 9:30 – učilnica 25

Komisija: Marija Urbančič Suhadolnik, Barbi Klun, Janja Rebolj

 

Kemija, kemija v stroki, Hhgiena in mikrobiologija, farmakologija

Pisno ob 8:00 – učilnica 17, nadzorna učiteljica: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17

Komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Nevenka Medija

 

Slovenščina

Pisno ob 8:00 – učilnica 29, nadzorna učiteljica: Danica Štrtak

Ustno ob 9:00 – učilnica 29

Komisija: Danica Štrtak, Bernarda Kričej, Maruša Kolar


Torek, 3. 7. 2018

Matematika 1. C, 1. D, 1. E, 2. A, 2. B, 3. A, 4.A, 4. B

Pisno ob 7:15 – učilnica 1, nadzorna učiteljica: Marija Urbančič Suhadolnik

Ustno ob 9:00 – učilnica 1, komisija: Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

Matematika  1. A, 1. B, 2. C, 2. D, 3. B, 4. C, 4. D, 5. C, 5. D

Pisno ob 7:15 – učilnica 30, nadzorna učiteljica: Barbi Klun

Ustno ob 9:00 – učilnica 1, komisija: Barbi Klun, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

Umetnost

Praktični del, ustno  ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Samo Šiles, Teo Gosak, Andrej Naglav

Postrežba pijač

Praktični del, ustno  ob 9:30 – zunanja kuhinja, komisija: Andrej Naglav, Samo Šiles, Teo Gosak


Sreda, 4. 7. 2018

Anatomija in fiziologija, humana genetika

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Rudi Uranič, Dani Štrtak

Poznavanje neživilskega blaga

Ustno ob 8:00 – učilnica 20

Komisija: Tjaša Vogel, Bogo Lukan, Bernarda Kričej

Življenjske aktivnosti ANI T, Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T, DTP

(pisno in ustno)

Pisno ob 8:00 – učilnica 16, nadzorna učiteljica: Janja Rebolj

Ustno ob 9:00 – učilnica 15

Komisija: Anita Mazij, Jožica Jelen jurič, Janja Rebolj

Družboslovje, državljanska vzgoja, zgodovina

Ustno ob 8:00 – učilnica 28, komisija: Zdenka Resnik, Vanda Macerl, Maruša Kolar

Dostopnost