Select Page

Obveščamo vas, da bodo v torek, 19. 9. 2017, roditeljski sestanki

  • ob 16.30 uri za 1. a in 1. B v uč.: 29
  • ob 17. uri za 1. c, 1. d v uč.: 29

V uvodnem delu želim starše seznaniti s Srednjo šolo Zagorje, predstaviti pomen in način sodelovanja staršev s šolo (predstavnik/ca sveta staršev) ter poudariti nekaj pomembnih informacij  glede organizacije teoretičnega in praktičnega pouka, urnika, šolske prehrane in določil hišnega reda.

Razredniki nadaljujejo sestanek po naslednjem razporedu:

  • a – Barbi Klun, učilnica 1
  • b – Nataša Stražišnik, učilnica 2
  • c – Karmen Tofolini, učilnica 25
  • d – Maruša Kolar, učilnica 29

 

Ob 18. uri  sledi sestanek Sveta staršev SŠ Zagorje v učilnici 30.

 

 

Aljaša Urbanija, ravnateljica

Dostopnost