Select Page

Vračanje dokumentacije praktičnega usposabljanja za  1.C in 2. C

Dijake obveščam, da prinesejo izpolnjeno dokumentacijo  o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom  v sredo, 21. 6. 2017, v učilnico št.14.

  1. C ob 8.00 in
  2. C ob 9.00 .

Organizatorica PUD

Suzana Vozel

Dijake obveščam, da prinesejo izpolnjeno dokumentacijo  o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom  v četrtek, 22. 6. 2017, v učilnico št.20.

2. D ob 9.00

Organizatorica PUD

Mojca Omahne

Dostopnost