Select Page

Medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju profesionalne kakovostne zdravstvene nege in oskrbe na globalni in lokalni ravni. Zato je nujno potreben profesionalen odnos, etičnost in humanost. Da lahko vse to zagotovijo je potrebno nenehno izobraževanje in raziskovanje na področju zdravstvene nege in oskrbe. Moto letošnjega mednarodnega dneva medicinskih sester  »Medicinske sestre- vodilni glas za doseganje ciljev trajnostnega razvoja«. Trajnostni razvoj opredeljuje tri pomembne dimenzije: ekonomske, socialne in okoljske. V okviru teh dimenzij imajo medicinske sestre ključno vlogo pri odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti, zagotovitvi napredka ter zaščiti okolja za sedanje in prihodnje generacije. To predstavlja pomemben doprinos k izboljšanju zdravja in preprečevanju bolezni. K tem ciljem so 24 ur na dan vso leto usmerjene tudi slovenske medicinske sestre. Svoje delo opravljajo strokovno in predano. V ta namen in pod omenjenim motom so dijaki drugih in tretjih letnikov, smeri zdravstvena nega, izdelali plakate, ki nazorno prikazujejo in opisujejo poklic medicinske sestre. Dijaki smeri zdravstvena nega in Strokovni aktiv zdravstvene nege Srednje šole Zagorje izrekamo  iskrene čestitke vsem slovenskim medicinskim sestram in medicinskim sestram sveta.

Dostopnost