Select Page

Dijaki 4A, 4B, 5C in 5D oddelka, približuje se rok, ko bo potrebno oddati prve prijave za vpis na višješolske in visokošolske zavode za študijsko leto 2017/2018. Najbolj pomembne informacije v zvezi z oddajo prijave so vključene v dokumentu, ki ga je svetovalna služba pripravila za vas. Do SOS vodiča lahko dostopate na naslednji spletni strani:

https://docs.google.com/presentation/d/1dz2ZbhQ8pjvYkjZpcsmLcRGn8lOn2Ro1rsF3jk1kgok/edit?usp=sharing

Še več informacij je zajetih na spletnih straneh eVŠ in Višješolske prijavne službe.

Prijavni roki:

1) za VIŠJE ŠOLE:

Prvi prijavni rok: od 13. februarja do 8. marca 2017

Drugi prijavni rok: od 28. avgusta do 1. septembra 2017

2) za JAVNE VISOKOŠOLSKE ZAVODE:

Prvi prijavni rok: od 6. februarja do 3. marca 2017

Drugi prijavni rok: od 22. do 29. avgusta 2017

* Pri zasebnih visokošolskih zavodih lahko datumi za oddajo prijav nekoliko odstopajo od navedenih (preveri v Razpisu za vpis za visokošolske študijske programe).

Z oddajo prijave NE čakajte do zadnjega dne!

Druge možnosti izobraževanja:

Maturitetni tečaj – Namenjen je dijakom, ki so opravili poklicno maturo in želijo nadaljevati univerzitetni študij, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura. Tečaj traja eno šolsko leto. Šolanje je redno. Razpis maturitetnih tečajev je objavljen v Razpisu za vpis v srednje šole. Prijave je potrebno oddati do 5. septembra 2017.

Želim vam veliko uspeha pri izbiri in vpisu na želene študijske programe.

Dostopnost