Select Page

Obveščamo vas, da bodo v torek, 20. 9. 2016, roditeljski sestanki

  • ob 16.30 uri za 1. a in 1. B v uč.: 29
  • ob 17. uri za 1. c, 1. d, 1. e v uč.: 29

V uvodnem delu želim starše seznaniti s Srednjo šolo Zagorje, predstaviti pomen in način sodelovanja staršev s šolo (predstavnik/ca sveta staršev) ter poudariti nekaj pomembnih informacij glede organizacije teoretičnega in praktičnega pouka, urnika, šolske prehrane in določil hišnega reda.Razredniki nadaljujejo sestanek po naslednjem razporedu:

1. a – Štefan Kološa, učilnica 41

1. b – Stana Kovač Hace, učilnica 17

1. c – Suzana Vozel, učilnica 40

1. d – Rudolf Uranič, učilnica 20

1. e – Tjaša Vogel, učilnica 23

Dostopnost