Select Page

»Strpnost ni popustljivost, prijaznost in prizanesljivost. Strpnost je priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih vrednot drugih…Strpnost pomeni, da je posameznik svoboden, da se ravna po svojih prepričanjih in sprejema, da se drugi ravnajo po svojih…«

Iz Deklaracije o načelih strpnosti, ki jo je je leta 1995 sprejela Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).

 

Dostopnost