Select Page

Ponedeljek, 30.6.2014

Slovenščina

Pisno ob 7:30 – učilnica 29, nadzorni učitelj: Maruša Kolar

Ustno ob 10:30 – učilnica 29, komisija: Maruša Kolar, Bernarda Kričej, Danica Štrtak

Tj1: Angleščina

Pisno ob 7:30 – učilnica 2, nadzorni učitelj: Anamarija Berdelak Potočnik

Ustno ob 10:15 – učilnica 2, komisija: Nataša Stražišnik, Anamarija Berdelak Potočnik, Vanda Macerl

ZNE – Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih P

Praktični del ob 7:30, Bolnišnica Trbovlje, komisija: Rok Janežič, Boža Hribar, David Slapšak

ZNE – Diagnostično-terapevtski postopki in posegi T, P

ZNE – Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih T, P

ZNE – Življenske aktivnosti in negovalne intervencije T, P

Temeljna znanja zdravstvene nege T, P

ZNE – Prva pomoč in nujna medicinska pomoč P

VZD – Higiena in mikrobiologija

KZN – Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu (ustno)

Pisno (teorija) ob 8.00 – učilnica 16, nadzorni učitelj: Marija Preložnik

Praktični del ob 9: 45 – učilnica 15 in 30, komisija: Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij, Marija Preložnik

Informacijsko komunikacijsko opismenjevanje

Pisno ob 7:30 – učilnica 27, nadzorni učitelj: Ivica Nurković

Ustno ob 8:45 – učilnica 27, komisija: Ivica Nurkovič, Igor Vozel, Tatjana Zupanc

Osnove podjetništva, PPP – projektno delo

Ustno ob 9:15 – učilnica 14, komisija: Suzana Vozel, Tatjana Zupanc, Ivica Nurkovič

Osnove v gostinstvu – strežba, Ustno ob 11:00 – zunanja kuhinja, komisija: Andrej Naglav, Teo Gosak, Karmen Pevec

 

Torek, 1.7.2014

Matematika

Pisno ob 7:30 – učilnica 1 in 2, nadzorni učitelj: Barbi Vidmar, Tjaša Vogel

Ustno ob 10:30 – učilnica 1, komisija: Barbi Vidmar, Marija Urbančič Suhadolnik, Tjaša Vogel

ZNG – zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti P

Praktični del ob 7:30 – Bolnišnica Trbovlje. Komisija: David Slapšak, Boža Hribar, Rok Janežič

Zgodovina, Državljanska vzgoja, Umetnost

Ustno ob 8:00 – učilnica 28, komisija: Zdenka Resnik, Samo Šiles, Danica Štrtak

Biologija, Farmakologija, Poznavanje neživilskega blaga

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Karmen Tofolini, Vanda Macerl

Športna vzgoja

Praktični del ob 9:00 – športna hala, komisija: Rudolf Uranič, Andrej Naglav, Maruša Kolar

Turistično destinacijski menedžment (občani)

Ustno ob 10:00 – učilnica 28, komisija: Mira Pernat Bračko, Bernarda Kričej, Tatjana Zupanc

Sreda, 2.7.2014

Kemija, Kemija v stroki, VZD – Vzgoja za zdravje

Pisno ob 7:30 – učilnica 17, nadzorni učitelj: Stana Kovač Hace

Ustno ob 9:00 – učilnica 17, komisija: Stana Kovač Hace, Štefan Kološa, Rudolf Uranič

Strokovna angleščina in TJ1: angleščina (občani)

Pisno ob 8:00 – učilnica 2, nadzorni učitelj: Anamarija Berdelak Potočnik

Ustno ob 9: 15 – učilnica 2, komisija: Anamarija Berdelak Potočnik, Nataša Stražišnik, Vanda Macerl

Poznavanje blaga, TEG – gospodarske dejavnosti, TEG – temelji pravne kulture, poslovno računstvo (občani)

Ustno ob 8: 00 – učilnica 40, komisija: Suzana Vozel, Tjaša Vogel, Bogo Lukan

Oblikovanje tekstilij

Ustni del ob 9:00 – T01, komisija: Karmen Pevec, Danica Štrtak, Marija Preložnik

Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač, ODA- obroki in dogodki z animacijo – teorija

Ustno ob 11:00 – zunanja kuhinja, komisija: Andrej Naglav, Teo Gosak, Suzana Vozel

Fizika

Ustno ob 11:00 – učilnica 1, komisija: Barbi Vidmar, Marija Urbančič Suhadolnik, Ivica Nurković

Naravoslovje

Ustno ob 11: 15 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Karmen Tofolini, Rudolf Uranič

 

Četrtek, 3.7.2014

Osnove patologije v povezavi s kliničnimi vedami

Pisno ob 7:00 – učilnica 32, nadzorni učitelj: dr. Franc Novak

Ustno ob 9:30 – učilnica 32, komisija: dr. Franc Novak, Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij

Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika,

Pisno ob 7:00 – učilnica 32, nadzorni učitelj: Franc Novak

ANF – anatomija in fiziologija

Ustno ob 8:00 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Karmen Tofolini, Teo Gosak


Petek, 4.7.2014

ANF – humana genetika

Ustno ob 7:30 – učilnica 41, komisija: Štefan Kološa, Zdenka Resnik, Rudolf Uranič

 

Dostopnost