Select Page

PONEDELJEK, 9. 6. 2013

SLOVENŠČINA V UČ.: 30 ob 9.00

(pisni del)

Nadzorna učitelja: Vozel S., Vrtačnik M.

Nadomestna učitelja : Vogel T., Strmljan M.

TOREK, 10. 6. 2013

STORITEV ALI IZDELEK IN ZAGOVOR – 3.D

Ustno ob 7.30 v zunanji kuhinji

Komisija: Omahne M., Gosak T., Naglav A.

SREDA, 11.6.2013

SLOVENŠČINA USTNO V UČ.: 41 ob 7.00

Komisija: Kolar M., Kričej B., Štrtak D.

ČETRTEK, 12. 6. 2013

STORITEV ALI IZDELEK IN ZAGOVOR – 3.C

Ustno ob 7.30 v uč.: 40

Komisija: Kološa Š., Zupanc T., Tofolini K., zunanji član trgovinske zbornice

STORITEV Z ZAGOVOROM IZ OBLIKOVANJA TEKSTILA -2.E

ob 12.00 v učilnici za praktični pouk

Komisija: Pevec K., Tofolini K., Štrtak D.

 

Dostopnost