Select Page

Spoštovani!

Območno združenje Rdečega križa Zagorje ob Savi posveča posebno pozornost skrbnemu delu z mladimi in za njih redno pripravlja številne programe, ki so namenjeni tako učencem, kot tudi dijakom. Preko dela z mladimi v šolah, v okviru podmladkov Rdečega križa, mlade spodbujamo k strpnosti, sprejemanju različnosti ter jim pomagamo pri osebnosti in socialni rasti.

Za večjo osveščenost vseh dijakov v Srednji šoli Zagorje, bo izvedeno predavanje na temo »TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA (TPO) – UPORABA DEFIBRILATORJA«

Predavanje bo potekalo v sredo, 22. maja 2013, od 10.30 do 11.30 ure, v Srednji šoli Zagorje ob Savi za dijake 4.A, 4.B, 5.C, 5.D. v uč. 30. Predavanje bo izvajal Dr. Franc Novak.

Prijazno Vas pozdravljamo!

Sekretarka OZRK Predsednica OZRK

Štefka Suša, l.r. Metka Podpečan, l.r.

 

Dostopnost