Select Page

Zagorje, 28.1. 2013

Dijaki zaključnih letnikov!

Iz MIZKŠ smo na šole dobili obvestilo o spremembah postopka prijave za vpis na dodiplomski študij. V spodnjem besedilu vam posredujem najbolj bistvene informacije za vas. Bodite pozorni na izid razpisa za vpis, ki bo 31.1. 2013 na spletu.

Svetovalna delavka: Leonida Martinšek

Spoštovani,

obveščamo vas, da prijava na razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2013/2014 ne bo potekala v evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu eVŠ.
Takšna odločitev je bila sprejeta s strani ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer ob upoštevanju mnenja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predstavniki vpisnih služb univerz so namreč izrazili zadržek z utemeljitvijo, da za testiranje razvite prijave niso imeli dovolj časa, kar za samo izvedbo prijavno-izbirnega postopka predstavlja preveliko tveganje.

Postopek prijave bo zato potekal enako kot pretekla leta – z oddajo elektronske vloge prek spletnih strani vpisnih služb univerz, lahko pa si bodo kandidati obrazec natisnili tudi iz pdf dokumenta / predloge, ki bo dosegljiva na spletu, in ga oddali po pošti.

Obrazec ne bo več na razpolago v knjigarnah in papirnicah – ne bo DZS obrazca/ne bo tiskane verzije!
Razpis za vpis ravno tako ne bo več v tiskani obliki, ampak bo elektronsko dosegljiv na spletni strani našega ministrstva in vpisnih služb univerz.
Kandidati, ki so si pridobili kvalificirano digitalno potrdilo, bodo le-tega vseeno lahko uporabili npr. za postopek oddaje vloge za subvencionirano bivanje, ki bo, tako kot lani, potekala samo v e-obliki, prek portala eVŠ.

Dostopnost