Select Page

NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV

Spoštovani dijaki!

Pred  vami je pomembna odločitev – Kam po končani srednji šoli? Da bi vam olajšala odločitev, bomo v mesecu decembru skupaj predebatirali o možnostih študija. Oglasila se bom v zaključnih letnikih. Pisno pa vam posredujem nekaj osnovnih podatkov.

Po končani srednji šoli imate več možnosti, in sicer:

  • zaposlitev
  • nadaljevanje izobraževanja – dodiplomski študij
  • druge možnosti izobraževanja

ZAPOSLITEV

Dijaki zaključnih letnikov poklicno tehniškega izobraževanja imate status dijaka do 30.  9.  2013. Po tem datumu se morate, če ne nadaljujete izobraževanja, oglasiti na Zavodu za zaposlovanje, kjer boste dobili informacije o prijavi v evidenco zavoda, o predstavitvi na trgu dela ter možnosti iskanja zaposlitve doma in v tujini.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA – ŠTUDIJ

Večina dijakov se vas bo odločila za nadaljnje šolanje – študij, kar pomeni, da boste morali že februarja 2013 napraviti prvi korak, in sicer se prijaviti za vpis na višješolski oziroma visokošolski zavod. Da bo odločitev pravilna je dobro, da v tem času zberete čim več informacij.

Informacije, ki  vam bodo v pomoč pri odločitvah, lahko dobite:

na Zavodu za zaposlovanje (pri poklicnih svetovalcih) – www.ess.gov.si

na internetuštudij: Visokošolska prijavno – informacijska služba: www.vpis.uni-lj.si

Višješolska prijavna služba: http://vps.vss-ce.com/VPS/

Univerza v Ljubljani: www.uni-lj.si

Univerza v Mariboru: www.uni-mb.si

Univerza na Primorskem: www.upr.si

Univerza v Novi Gorici: www.p-ng.si

Študij v celjski regiji – http://www.rss-ce.si

študij v tujini: www.portalznanja.com/studij-v-tujini/

www.academia.si/tujina

študentski domovi, nastanitev: www.stud-dom-lj.si

www.stanovalci.net (v Mariboru)

www.sd.upr.si (na Primorskem)

Študentski servisi: www.studentski-servis.com

www.stud-serv-mb.si

državne štipendije: www.mddsz.gov.si/(delovna področja/trg

dela in zaposlovanje/štipendije)

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani: http://www.sou-lj.si/

Študentska organizacija Univerze v Mariboru: www.soum.si

www.prirocnikzabruce.si

Fakulteta za strojništvo v Mariboru www.fs.uni-si

pri prijateljih, sorodnikih, ki že študirajo ali so študirali.


Ključne točke vpisnega postopka na višje šole in fakultete:

Zadnje dni meseca januarja izideta dva razpisa za vpis.Prvi je Razpis za vpis v višješolske programe, drugi pa Razpis za vpis v visokošolske in univerzitetne programe.

Vsak dijak zaključnega letnika bo dobil po en izvod v šoli.

V Razpisu bodo navedeni vsi študijski programi, število vpisnih mest, pogoji za vpis ter merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

Vse višješolske in visokošolske ustanove organizirajo informativne dneve 15. in 16. 2. 2013.

Višješolske ustanove razpisujejo višje strokovne programe (izobraževanje 2 leti), kamor se lahko vpišejo dijaki, ki so končali srednješolsko izobraževanje s poklicno ali splošno maturo.

Visokošolske ustanove razpisujejo visokošolske strokovne programe in univerzitetne programe (izobraževanje traja od 3 do 5 let). Dijaki, ki bodo srednješolsko izobraževanje končali s poklicno maturo, se lahko praviloma vpišejo v vse visokošolsko strokovne programe in v nekatere univerzitetne programe, ki v pogojih za vpis to omogočajo, če bodo opravili še dodatni maturitetni predmet (peti predmet), ki je v razpisu določen. Vsi tehniški univerzitetni študijski programi omogočajo vpis s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom. Za vpis v nekatere visokošolske programe je potrebno predhodno opraviti še preizkus nadarjenosti (športne, glasbene, likovne programe).

V prvi prijavi za vpis bodo lahko dijaki navedli največ tri smeri študija, ki bi jih želeli študirati. Če bodo na prvem mestu napisali program, za katerega pozneje ne bo omejen vpis, so si že zagotovili mesto, če bodo le uspešno opravili poklicno maturo.

Če pa bodo na prvo mesto napisali  program, za katerega bo kasneje omejen vpis, bodo podvrženi izbirnemu postopku, ki je za vsak program posebej podrobno opisan v Razpisu. Če bodo dosegli dovolj točk, bodo sprejeti v program, ki so ga navedli na prvem mestu, drugače pa se bodo upoštevale želje na drugem in tretjem mestu.  Zato je pomembno, da dobro premislite, katere programe boste napisali v prijavo, da ne boste kasneje neprijetno presenečeni.

Pogosto se zgodi, da visokošolske ustanove sprejmejo vse kandidate, ki so njihovo smer študija navedli na prvem mestu, nato pa vpis zaprejo, kar pomeni, da z drugo ali tretjo željo na ta program ne morejo več kandidirati. Zato je prva želja zelo pomembna.

Rok oddaje prijave za vpis bo v začetku marca 2013.

Pomembno je tudi to, da se v program, kamor boste sprejeti, še vpišete.

Dijaki, ki ne boste sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov oziroma niste opravili poklicne mature v spomladanskem roku, imate možnost druge prijave (konec avgusta) in tretje prijave (začetek oktobra), vendar na tiste študijske programe, ki še imajo prosta mesta. Če bo za posamezni program preveč prijavljenih kandidatov, bodo tudi tokrat upoštevali merila za izbiro (točke).

Na večini študijskih programov se, če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, kandidati izbirajo glede na

splošni uspeh pri poklicni oziroma splošni maturi (60 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

POMEMBNO OBVESTILO

Vsi svetovalni delavci srednjih šol smo bili s strani ministrstva preko e-pošte obveščeni o spremembi načina prijave na dodiplomski študij. Natančno si preberite navodila ministrstva in pravočasno uredite digitalna potrdila!

Obveščamo vas, da bo prijava za vpis za študijsko leto 2013/14 skladno z 12. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu potekala preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS).
Navedeno pomeni, da kandidat, ki prijave ne bo oddal v roku, določenem z razpisom, preko portala eVŠ, ne bo vključen v prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov.
Trenutno potekajo še zadnja vsebinska in tehnična usklajevanja izvedbe razpisa za vpis z visokošolsko prijavno-informacijsko službo.

Prijava s pisnim obrazcem po pošti tako ne bo več mogoča; mogoča bo le elektronska prijava. Elektronski prijavni obrazec se ne bo bistveno razlikoval od dosedanjega. Naslov spletnega portala, kjer bo mogoče oddati prijavo za vpis, bo http://portal.evs.gov.si/prijava/, vendar bo aktiviran šele z objavo razpisa za vpis.
O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali in pripravili tudi sestanek.
Glede na izkušnje pri izvedbi prošnje za bivanje, ki je v poletnih mesecih v celoti potekala preko eVŠ spletnega portala, pričakujemo, da generacija srednješolcev z izpolnjevanjem prijave ne bo imela težav.

S tem obvestilom bi vas radi opozorili predvsem na dejstvo, da bo e-prijava možna na dva načina: s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali uporabniškim imenom in geslom. Za oba načina prijave kandidat potrebuje svoj elektronski naslov, saj bo nanj prejel tudi obvestilo o oddani prijavi in oddano prijavo. Glede na to, da ima posamezen način prijave svoje prednosti in slabosti, bi kandidate želeli pozvati, da se v čim večji meri odločijo za pridobitev brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila. Pridobijo si ga lahko pri naslednjih ponudnikih:
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
POŠTA®CA (postarca.posta.si),
HALCOM-CA (www.halcom.si),
AC NLB (www.nlb.si).

Digitalno potrdilo namreč bistveno olajša postopek prijave (ni fizičnega podpisovanja in pošiljanja prijave po pošti, ponovnega tiskanja in pošiljanja po pošti v primeru popravljanja vloge), hkrati pa skrajša tudi morebitne ostale postopke (npr. subvencionirano bivanje, bančno poslovanje, davčne obveznosti).

DRUGE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA

Maturitetni tečaj

Namenjen je dijakom, ki so opravili poklicno maturo in želijo nadaljevati univerzitetni študij, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura. Tečaj traja eno šolsko leto. Šolanje je redno. Razpis maturitetnih tečajev bo objavljen v Razpisu za vpis v srednješolsko izobraževanje. Prijave je potrebno oddati do začetka septembra 2013.

Opravljanje dodatnega maturitetnega predmeta (peti predmet)

Vpis na nekatere univerzitetne študijske programe je mogoč z opravljeno poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom (en izpit) v okviru splošne mature. Podatke o univerzitetnih programih, ki dopuščajo to možnost najdete v Razpisu za vpis v visokošolske zavode.

Pred vami so torej pomembne odločitve, pa tudi čas, ko lahko svoje ocene in uspeh še izboljšate in tako dosežete več točk (s tem bo manj strahu, da ne bi bili sprejeti na želeni program).

Šolska svetovalna delavka:

Leonida Martinšek

Zagorje, 10.12.2012

 

Dostopnost