Select Page

Zdrava šola – poročilo 2018/19

Poročilo Zdrava šola 2018/19

Tudi v tem šolskem letu je bila rdečan nit Zdrave šole duševno zdravje, prehrana in gibanje.

V okviru Zdrave šole smo izvedli prireditev Zasavje za zdravje z delavnicami za ozaveščanje o nekaterih boleznih, zgodnjem odrivanju le-teh in preventivi; s povezovalnim programom in z reševalno akcijo v sodelovanju z reševalno postajo Zagorje. Za starejše smo izvedli Simbiozo giba. Za društvo diabetikov Zagorje so mentorji in dijaki pripravili predavanje, delavnico, pogostitev in animacijo.  Za člane Društva invalidov Zagorje so dijaki merili krvni tlak in holesterol tekom enkrat mesečno skozi celo šolsko leto.  V sodelovanju z Rdečim križem so dijaki in mentorji pripravili pogostitev in animacijo za starostnike. Za otroke osnovnih šol smo v okviru naravoslovnih dni pripravli delavnice, igre, kvize iz področja preventive in skrbi za zdravje, dijaki so merili krvni sladkor in krvni tlak. Za starše naših dijakov pa sta članici tima pripravila predavanje ČUT Spolnost, skrita pod posteljo. Sodelovali smo z VDC Zagorje na teku in hoji za upanje Europadonna in z Vrtcem Zagorje (Enota Kekec) na prireditvi Šport in Špas.

25-letnico Slovenske mreže zdravih šol smo obeležili z dnevom Zdrave šole. Z dijaki smo pregledali dejavnosti zdrave šole v in pripravili predloge za naprej. Obnovili znanje o bontonu v jedilnici in pojedli zdrav topel obrok nato smo po Zagorju opravili krajši pohod.

Na praznovanju 25-letnice Slovenske mreže zdravih šol smo predstavili prireditev Zasavje za zdravje. Prejeli smo priznanje za 10 let aktivnega sodelovanja v Slovenski mreži zdravih šol.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Zagorje smo za dijake organizirali različne delavnice in predavanja: zobozdravstvena preventiva, lik medicinske sestre, odvisnost, stres, kontracepcija in tehnike sproščanja.

Dijaki prvega letnika so se srečevali v obliki medvrstniške pomoči pri matematiki.

Za zaključne letnike smo pripravili karierni dan z delavnicami, stojnicami in okroglo mizo, katere gosti so bili naši nekdanji dijaki, ki so uspešni v svojih poklicih.

Dijaki in učitelji smo se razgibali pri minuti za zdravje in obnovi znanje iz pravilnega umivanja rok.

Obeležili smo nekatere pomembne dneve (npr. dan duševnega zdravja, rožnati oktober, dan boja proti Aidsu, dan medicinskih sester, dan ledvičnih bolnikov, svetovni dan prve pomoči, svetovni dan hrane …) na tabli zdrave šole in z okrožnicami oz. na spletni strani šole. Dijaki 2. letnika zdravstvene nege so pripravili nekaj videoposnetkov na temo svetovnih dni povezanih z zdravjem, ki so jih objavili na spletni strani šole.

Marija Urbančič Suhadolnik,

vodja tima Zdrava šola

Zagorje, 4. 7. 2019

Dostopnost