Select Page

Zakaj k nam

Raznovrstni izobraževalni programi

Ponudba izobraževalnih programov na Srednji šoli Zagorje je raznovrstna. Dijaki lahko izbirajo med štirimi nivoji izobraževanja in si pridobijo različno stopnjo izobrazbe. Izvajamo štiriletni program zdravstvena nega, ki ga dijaki zaključijo s poklicno maturo. Po uspešno zaključenem triletnem programu (trgovec in gastronom hotelir) lahko nadaljujejo šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju in si v petih letih pridobijo dva poklica (prodajalec in ekonomski tehnik, gastronom hotelir in gastronomski tehnik). Ravno tako lahko po uspešno zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju nadaljujejo šolanje v poklicnih in strokovnih programih.

Majhna in prijazna šola

Srednja šola Zagorje je po številu dijakov manjša šola. V letošnjem šolskem letu jo obiskuje 342 dijakov. Dijaki šolo opisujejo kot prijazno dijakom, na šoli pa vlada sproščeno vzdušje. Ravno majhnost šole zaposlenim omogoča, da vse dijake dobro spoznajo, dijaki pa vedo, na koga se lahko obrnejo v primeru težav. Dijakom smo v pomoč pri njihovem osebnem razvoju.

Dobra tehnična opremljenost

V zadnjih letih se še posebej trudimo, da bi šolo, splošne učilnice in učilnice za praktični pouk res odlično opremili.  Zadnje posodobitve so dobile učilnica za kemijo in učilnice za praktični pouk zdravstvene nege. Za praktični pouk v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi smo popolnoma prenovili učilnice pri OŠ Ivana Skvarče.

Prehrana

Naša šola se lahko pohvali z lastno kuhinjo, v kateri vsak dan pripravljamo raznovrstne tople in hladne malice. Dijaki malicajo v šolski jedilnici v času glavnega odmora. Prejemajo lahko tudi subvencionirano prehrano.

Prevoz v šolo

Prevoz dijakov v šolo je prilagojen pričetku in koncu pouka. Prevoz iz smeri Trbovelj, Hrastnika, Kisovca in Izlak je možen z avtobusom, prevoz iz Litije pa z vlakom in avtobusom. Glavna avtobusna postaja je v neposredni bližini šole. Dijaki si lahko kupijo dijaško mesečno vozovnico.

Učbeniški sklad

Dijakom v vseh programih nudimo izposojo učbenikov po ugodni ceni.

Dodatne dejavnosti in projekti

Dijake spodbujamo, da negujejo svoja močna področja, zato jim ponujamo številne dejavnosti in projekte:

Odgovorno s hrano, Zasavje za zdravje, Ekošola, Zdrava šola, prostovoljstvo, mednarodni projekti (Erasmus+), Simbioza, Simbioza giba, Rastem s knjigo, mimobežnice, Buklžur, Jaz tebi knjigo — ti meni nasmeh, inovacijski projekt Spolnost mladostnika, nadarjeni dijaki, mednarodni program za mlade MEPI, Podjetniški krožek Ustvarjalnik, Moje podjetje, različna tekmovanja s področja zdravstva, gastronomije, ekonomije.

 

Dostopnost