Select Page

Razredniki 2021/2022

SSI   
1A  BARBI KLUN/ Živa Kramar 
1B  NATAŠA STRAŽIŠNIKI/Štefan Kološa 
2A  STANA KOVAČ HACE/ Rudi Uranič 
2B  ZDENKA RESNIK/ Anita Mazij 
3A  MARIJA URBANČIČ SUHADOLNIK/ Živa Pirnar 
4A  JOŽICA JELEN JURIČ/Bernarda Kričej 
4B  BERNARDA KRIČEJ/Jožica Jelen Jurič 
NPI   
1E  KARMEN PEVEC/ Tjaša Vogel 
2E  TJAŠA VOGEL/ Karmen Pevec 
SPI   
1C/1D  SUZANA VOZEL/ 1C – Tatjana Zupanc, 1D – Mojca Omahne 
2C/2D  KARMEN TOFOLINI// Ana Berdelak Potočnik 
3C  TATJANA ZUPANC/Suzana Vozel 
3D  ANDREJ NAGLAV/Teo Gosak 
PTI   
4C/4D  MOJCA OMAHNE/Vanda Macerl 
5C/5D  MARUŠA KOLAR /Vanda Macerl 

 

Dostopnost