Select Page

Poročilo dela ekošole v šolskem letu 2017/018

POROČILO DELA EKOŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Šola je v šolskem letu 2017/18 prejela zeleno zastavo. Vse aktivnosti so bile realizirane. V tem šolskem letu smo izvedli:

4 projekte:

 1. Altermed, mentorice: Mojca Omahne, Zdenka Resnik, Anita Mazij in Karmen Pevec.
 2. Ekokviz, mentor: Štefan Kološa.
 3. Likovno ustvarjanje, mentor Samo Šiles.
 4. Hrana ni za tjavendan: mentorici Stana Kovač Hace in Mojca Omahne, dobili nagrado na natečajo Reciklirana kuharija.

2 zbiralni akciji:

 1. Zbiranje hrane: veseli nas, da so se dijaki z veseljem odzvali na akcijo in smo osrečili nekaj družin naših dijakov.
 2. Zbiranje odpadnih kartuš: sodelovali smo s podjetjem Bitea d.d. ter zbirali rabljene kartuše, tonerje, trakove. Zadnji odvoz rabljenih tonerjev in kartuš je bil v prvih dnevih junija.

Ozaveščevalna akcija:

 1. Naravoslovni dan smo izpeljali v mesecu aprilu z naslovom Dan za spremembe.
 2. Čistilna akcija okolice šole.

10 izbirnih aktivnosti:

 1. Sodelovanje na konferenci koordinatorjev v Laškem.
 2. ETZO: dijaki so pri razrednih urah govorili o problematiki odpadne embalaže.
 3. Urejanje ekokotička: skozi šolsko leto smo za različne praznike, božič, pust, valentinovo uredili ekokotiček na šoli in v Zdravstvenem domu Zagorje.
 4. Urejanje ekotable: ob pomembnih dogodkih smo urejali tablo in osveščali dijake o pomembnih ekoloških dnevih.
 5. Zeliščni vrtiček: dijaki so pridobili znanje o urejanju zeliščnega vrtička ter so samostojno skrbeli zanj.
 6. Urejanje okolice šole: dijaki so skrbno skrbeli za okolico šole (kosili, grabili, pobirali smeti, sejali …).
 7. Zelena straža: dijaki se zavedajo, da je pomembno, v kakšnem okolju živimo. Vsakodnevno so čistili okolico šole ter prostore v šoli.
 8. Zasavje za zdravje – tradicionalna javna prireditev v mesecu aprilu, namenjena lokalni skupnosti.
 9. Pravična trgovina – Fair Trade.
 10. Vzpostavitev skupine ekodetektivov (za odpadke).
 11. Ekobranje za ekoživljenje, 10 dijakov je opravilo eko bralno značko.
 12. Raziskovanje uporabe palmovega olja v šolski kuhinji in drugih izdelkih.
 13. Spodbujanje/izvajanje pohodov in planinskih izletov v naravo z naslovom Objem Zagorja.
 14. Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk ( piktogrami, opozorila …) za stikala in elektronske naprave.
 15. Obisk čistilne naprav.

V tem šolskem letu smo dobili dve nagradi:

 • Nagrada na tečaju Reciklirana kuharija
 • Nagrada za projekt Ekobranje

Zapisala Bernarda Kričej, koordinatorka Ekošole na SŠZ.

Dostopnost