Select Page

Nadarjeni dijaki – načrt dela 2015/2016

KATALOG OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI

ŠOLSKO LETO 2015/2016

 

Stana Kovač Hace,

koordinatorica za delo z nadarjenimi dijaki

Živa Pirnar,

šolska svetovalna delavka

 

V šolskem letu 2015/16 nadaljujemo z uresničevanjem koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. Vsem dijakom želimo omogočiti, da razvijajo svoja močna področja. Iz ponudbe šole si izberejo aktivnosti, ki jih veselijo. Aktivnosti se lahko udeležijo vsi dijaki šole, ne glede na prepoznano nadarjenost.

OPREDELITEV NADARJENOSTI

Sodobna definicija nadarjenosti opredeljuje kot nadarjene tiste dijake, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem področju, in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Definicija poudarja, da med nadarjene ali talentirane štejemo tako tiste z dejansko visokimi dosežki kot tudi tiste s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke.

ODKRIVANJE NADARJENIH DIJAKOV

Po Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju (2007) odkrivanje nadarjenih dijakov poteka na tri načine.

Dijaki so lahko identificirani kot nadarjeni učenci v osnovni šoli, na srednji šoli pa njihovo nadarjenost le potrdimo. Nove dijake pri vpisu na srednjo šolo pozovemo, da prinesejo potrdilo o prepoznani nadarjenosti iz osnovne šole.

Če dijaki niso bili prepoznani kot nadarjeni dijaki v osnovni šoli, lahko celoten postopek odkrivanja izvedemo v srednji šoli. Dijake identificiramo kot nadarjene na podlagi nadpovprečno visokega rezultata na testih inteligentnosti in ustvarjalnega mišljenja.

Pri zadnjem načinu lahko oddelčni učiteljski zbor ugotovi nadarjenost dijaka na osnovi doseganja visokih rezultatov na tekmovanjih na državnem ali mednarodnem nivoju.

Pri vseh načinih se postopek odkrivanja zaključi s pridobitvijo mnenja staršev o ugotovitvah ter z morebitno vlogo dijaka in staršev za pripravo individualiziranega programa vzgojno-izobraževalnega dela. Kadar potrebe, želje in interesi dijaka presegajo zapisane možnosti v podzakonskih aktih oz. pravilnikih, dijak in njegovi starši oddajo vlogo za pripravo pedagoške pogodbe.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Na šoli vsem dijakom, ki jih zanimajo dodatne aktivnosti, še posebej pa nadarjenim dijakom, ponujamo pester nabor dejavnosti na različnih področjih, na katerih želijo svoje znanje poglobiti in obogatiti.

 • Sodelovanje v projektu: Ni me prinesla štorklja

Trajanje: Delavnice se izvajajo preko celega šolskega leta na osnovnih šolah.

Mentorji: Anita Mazij, Jožica Jelen Jurič, Štefan Kološa, Stana Kovač Hace

 • Izdelava mape učnih dosežkovTrajanje: po dogovoru z mentoricama 

Mentorici: Živa Pirnar, Stana Kovač Hace

Trajanje: po dogovoru z mentoricama

e-Listovnik je orodje, ki dijakom omogoča načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega učenja, tako vsebin, kot raznovrstnih veščin.

 • Obisk 8. informative – sejem izobraževanja in poklicev

Obisk sejma priporočamo dijakom zaključnih letnikov. Mentorica: Živa Pirnar

Trajanje: 22. ali 23. 1. 2016 (petek popoldne ali sobota dopoldne)

 • Mikrobiologija Avberšek

Dijaki se bodo pobliže spoznali s svetom mikrobiologije/mikrobov.

Trajanje: en dan v mesecu januarju ali februarju.

Mentorica: Stana Kovač Hace

 • Vikend naravoslovni tabor v Radencih

Tema: Voda, kala, reke.

Trajanje: 13. 5. – 15. 5. 2016

Mentorica: Stana Kovač Hace

 • Delavnica: Izdelava zdravilnega mazila in balzama za ustnice

Trajanje: 3 šolske ure, v mesecu marcu ali aprilu.

Mentorica: Stana Kovač Hace

 • Eko šola: urejanje EKO table 

Mentorica: Stana Kovač Hace

 • Sodelovanje z nadarjenimi dijaki iz Srednje zdravstvene šole Celje

Trajanje: Izmenjava bo potekala v mesecu aprilu ali maju. Izmenjave se bodo lahko udeležili vsi dijaki.

Mentorice: Živa Pirnar, Stana Kovač Hace, Anita Mazij

 • podjetniški- ustvarjalnikov krožek

Trajanje: enkrat tedensko oz. 32 ur. Lahko ga koristijo kot del MEPIJA.

Mentorica: zunanji sodelavci- Mladinski center

Koordinatorka: Zdenka Resnik

 • OBISK: Konjeniški park Starošince,

kjer je “doma” ustanova Fundacija NAZAJ NA KONJA. Je prva slovenska nevladna organizacija, katere vizija je uresničevanje celostnega pristopa v obravnavi oseb s posebnimi potrebami ter sistematično razvijanje področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja. Dijaki bi v delavnicah spoznali njihovo delo.

Obiskali pa bi tudi ekološko kmetijo.

Trajanje: maj 2016

Mentorica: Mira Bračko Pernat

 • Evropski dogodek za mlade (EYE), mladi od 16 do 30 let iz vse Evrope

Trajanje: 20.-21. maj 2016, Strasbourg

Mentorica: Ana Berdelak Potočnik, Vanda Macerl

 

Dostopnost