Select Page

Načrt dela v ekošoli za leto 2014/2015

AKTIVNOST NAZIV AKTIVNOSTI VODJA CILJI IZVAJALEC OBDOBJE IZVAJANJA
Ekokviz SŠ (Energija na kredit – življenje in delo čebel, energija iz gozda, viri energije ter izkoriščanju in varčevanju le-teh) Tekmovanje Štefan Kološa Dijaki spoznajo različne vire energije in način njihovega izkoriščanja ter se seznanijo z načini varčevanja teh virov. vodja in dijaki od 2. 2. 2015 do 23. 3. 2015
Bodi prijatelj okolja (zbiranje tekstila in kreativno ustvarjanje iz tekstila) Zbiranje tekstila Karmen Pevec ozaveščanje dijakov o pomenu zbiranja odpadkov učitelji in dijaki od  3. 11. 2014 

do 30. 4. 2015

Altermed sodelovanje na sejmu, predstavitev na demonstracijskem in degustacijskem odru Mojca Omahne prikazati zdrav obrok dijaki programa gastronomija in zdravstvena nega od 13. 3. 2015 do 15. 3. 2015
Zbiralna akcija hrane Humanitarna akcija Karmen Tofolini zbuditi v dijakih čut za pomoč ljudem v stiski dijaki in zaposleni od 24. 11. 2014 do  5 .12. 2014
Zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov Humanitarna akcija Bernarda Kričej z zbiranjem pomagati ljudem v stiski dijaki in zaposleni od  1. 9. 2014 do 12. 6. 2015
Zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov Zbiralna akcija Karmen Tofolini dijake ozaveščati o pomenu zbiranja dijaki in zaposleni od  1. 10. 2014 do 29. 5. 2015
Zbiralna akcija igrač Humanitarna akcija Anita Mazij vzpodbuditi čut za pomoč bolnim otrokom dijaki in zaposleni od 24. 11. 2014 do 30. 1. 2015
Ozaveščevalna akcija Naravoslovni dan Zdenka Resnik ozaveščati dijake o pomenu čistega okolja dijaki in zaposleni od  1. 4. 2015 do 24. 4. 2015
ETZO Evropski teden zmanjševanja odpadkov zbiranje starega tekstila, predelava starih oblačil in modna revija, likovno ustvarjanje iz embalaže, izdelava vrečk za večkratno uporabo Bernarda Kričej dijake ozaveščati o učinkovitosti zbiranja, pravilnega ločevanja in zmanjševanja komunalnih odpadkov dijaki in zaposleni od 22. 11. 2014 do 30. 11. 2014
Ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o urejanju in ažuriranju ekokotička Ekokotiček Karmen Pevec dijakom prikazati način uporabe različnih eko materialov dijaki in učitelji praktičnega pouka od 1. 9. 2014 do 22. 6. 2015
Izdelovanje ptičjih krmilnic Skrb za ptice

(povezava z učnim podjetjem)

Štefan Kološa, Bogomil Lukan redna skrb dijakov za ptice dijaki programa ekonomija in trgovec ter prof. Bogomil Lukan od  1. 10. 2014 do 31. 1. 2015
Predstavitev in oznamovanje okoljskih dosežkov ustanove Eko oglasna tabla Stana Kovač Hace sprotno obveščanje o dejavnosti ekošole dijaki in učitelji od 1. 9. 2014 do 22. 6. 2015
Sajenje začimb in dišavnic Zeliščni vrtiček Karmen Pevec in Bernarda Kričej redna skrb za vrtiček dijaki in vodja od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – zdravi dnevi Zdrav zajtrk

(povezava z zdravo šolo)

Mojca Omahne dijaki se morajo zavedati, da je zajtrk najpomembnejši obrok dneva dijaki in profesorji gastronomije  17. 10. 2014

Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki Ozaveščanje Karmen Tofolini varčna uporaba vode skupina dijakov in mentor od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015
Vključevanje otrok, učencev, dijakov v urejanje okolice ustanove – pometanje Zelena straža Bernarda Kričej pomen čistega okolja vsi dijaki in učitelji od 1. 9. 2014 do 22. 6. 2015
Ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko je v ustanovi ne uporabljajo (projektorji, računalniki, interaktivne table, zasloni, projektorji, televizorji itd.) Izdelava napisov Karmen Pevec sprotno ugašanje vse električne opreme na šoli dijaki in učitelji od  1. 10. 2014 do 30. 4. 2015
Spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo med učenci Spodbujanje Anita Mazij zmanjševanje embalaže vsi dijaki in učitelji od 1. 12. 2014 do 29. 5. 2015
Dobro odnosi v lokalni skupnosti – izvajanje aktivnosti s prebivalci domačega kraja Zasavje za zdravje Anita Mazij in Bernarda Kričej ozaveščati lokalno prebivalstvo o pomenu zdravja dijaki 4. letnika programa Zdravstvena nega in mentorji 23. 10. 2014 in 24. 10. 2014
Vzdrževanje lastnega vrta Zeliščni vrtiček Karmen Pevec in Zdenka Resnik razumeti in čutiti pomen narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja dijaki in mentorja od 1. 9. 2014 do 22. 6. 2015
Likovni natečaj prednovoletni čas (likovno ustvarjanje na temo zimskih motivov) Likovno ustvarjanje Karmen Pevec v dijakih spodbuditi čim večje zanimanje za likovno ustvarjanje dijaki in mentor in prof. Samo Šiles od 3. 11. 2014 do 2. 3. 2015
Vzdrževanje trave, zelenice Vzdrževanje Karmen Pevec ozaveščati o pomenu vpliva čiste okolice na človeka dijaki in zaposleni od 1. 9. 2014 do 19. 6. 2015

 

Dostopnost