Select Page

5-DNEVNI OBISK KOLEGOV IZ GIMNAZIJE RAŠKA V SREDNJI ŠOLI ZAGORJE

V Srednji šoli Zagorje smo gostili 4 profesorje iz Gimnazije Raška, ki so nas v okviru mednarodnega projekta Erasmus+ kontaktirali in izrazili željo po sodelovanju z našo šolo. Profesorji so obiskali našo šolo z namenom, da spoznajo nove, inovativne in sodobne pristope pri poučevanju. Zato smo v šoli pripravili pester 5-dnevni program, ki je vključeval sodelovanje gostov pri pouku, spoznali so medgeneracijsko sodelovanje, ugotovili, da je priprava na pisno ocenjevanje znanja s pomočjo kviza zelo zabavna, bili del dinamičnega načina poučevanja zdravstvene nege, ki vključuje formalne in neformalne učne metode ter povezovanje teorije in prakse. Profesorice zdravstvene nege in strokovnih predmetov so nesebično delile z njimi učno dokumentacijo, jim predstavile projekt Zasavje za zdravje in primer šolskega učnega podjetja. Obiskal nas je tudi direktor občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, gospod Tadej Špitalar.

V času odmorov so spoznavali slovensko kulinariko, saj so dijaki gastronomije, ob pomoči mentorjev, vsak dan pripravili tipične slovenske jedi.

Zadnji dan je bil namenjen predstavitvi šolskih mednarodnih projektov, katerih zgodovina je bogata in dolga. Kolegi so v tem novinci in so z navdušenjem poslušali, kam vse in koliko dijakom omogočimo vsakoletne mednarodne izkušnje. Neformalni del je bil namenjen ponovnemu spoznavanju slovenske kulinarike – dijaki gastronomije so pripravili in postregli različne vrste klobas, sladkali pa so se s prekmursko gibanico.

Obiskali smo tudi župana Občine Hrastnik, gospoda Marka Funkla, ki nas je toplo sprejel ter potrdil željo občine po ohranjanju stikov, ki segajo že daleč nazaj, tudi v prihodnje. Veseli smo bili županovega obiska na zaključni prireditvi, na kateri smo ugotovili, da je teden prehitro minil in da z gotovostjo nadaljujemo sodelovanje.

 

mag. Maruša Kolar,

koordinatorica mednarodnega sodelovanja v Srednji šoli Zagorje

Dostopnost