Select Page

Pisni zaključni izpit iz slovenskega jezika bo v ponedeljek, 13. 02. 2023, ustni pa v sredo, 15. 02. 2023.

Zagovor izdelka oz. storitve bo v četrtek, 16. 02. 2023.

Na izpit se je potrebno prijaviti najkasneje 03. 02. 2023.

Dijake, ki boste opravljali popravni izpit iz slovenskega jezika, opozarjam, da je potrebno izpit plačati najkasneje do 9. 02. 2023.

Podatki o uri in prostoru opravljanja zaključnega bodo objavljeni naknadno.

Dodatne informacije dobite pri tajnici ŠK ZI (vandamacerl@sszagorje.si).

 

 

                                                                                                                             Vanda Macerl

Dostopnost