Select Page

Obveščamo vas, da bodo v četrtek, 15. septembra 2022, roditeljski sestanki:

  • ob 16.30 za 1. A v uč.: 30,
  • ob 16.30 za 1. B v uč.: 30,
  • ob 17.00 za 1. D v uč.: 29,
  • ob 17.00 za 1. E v uč.: 29

 

V uvodnem delu želim starše seznaniti s Srednjo šolo Zagorje, predstaviti pomen in način sodelovanja staršev s šolo (predstavnik/ca Sveta staršev) ter poudariti nekaj pomembnih informacij  glede organizacije teoretičnega in praktičnega pouka, urnika, šolske prehrane in določil hišnega reda ter organizacije pouka, nato sledi sestanek z razredničarkami oz. razrednikom.

Aljaša Urbanija, ravnateljica

 

RODITELJSKI SESTANKI:

višji letniki v četrtek, 15. 9. 2022

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA URA
2. A BARBKA KLUN 16 17.00
2. B NATAŠA STRAŽIŠNIK 2 17.00
2. C/2. D SUZANA VOZEL 40 17.00
2. E KARMEN PEVEC 20 17.00
3. A STANA KOVAČ HACE 17 17.00
3. C/3. D KARMEN TOFOLINI roditeljski sestanek bo v 2. konferenčnem obdobju
4. A MARIJA URBANČIČ SUHADOLNIK 1 17.00
4. C/4. D TATJANA ZUPANC 41 17.00
5. C/5. D MOJCA OMAHNE 14 17.00

 

 

RODITELJSKI SESTANKI:

prvi letniki v četrtek, 15. 9. 2022

RAZRED RAZREDNIK UČILNICA URA
1. A JOŽICA JELEN JURIČ 30 16.30
1. B BERNARDA KRIČEJ 30, nato 28 16.30
1. D ANDREJ NAGLAV 29 17.00
1. E TJAŠA VOGEL 29, nato 25 17.00

 

Dostopnost