Select Page

Šola je določila izbor učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih dijaki potrebujejo v šolskem letu 2022/2023. Učbenike, ki so na seznamu s ceno v desnem stolpcu, si dijaki lahko izposodite v učbeniškem skladu, in sicer celoten komplet učbenikov in plačate polno ceno kompleta ali si izposodite posamezne učbenike in plačate sorazmerno nižjo ceno izposoje.

Če se boste odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, plačilni nalog poravnajte najkasneje do navedenega roka, potrdilo o plačilu pa predložite ob prevzemu učbenikov (odrezek na plačilnem nalogu oziroma natisnjeno potrdilo o plačilu v spletni banki). Iz potrdila naj bo razvidno ime in priimek dijakinje/dijaka, ki si bo učbenike izposodil. Če potrdila ne boste predložili, si učbenikov ne bo mogoče izposoditi.

Dijaki, ki ste imeli ob koncu pouka negativne ocene, plačilnega naloga niste prejeli. Učbenike boste plačali z gotovino v računovodstvu šole na dan prevzema.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj plačati odškodnino.

Učbenike, ki jih morate kupiti, lahko naročite tudi na naslednjih povezavah :

Kopija Nova  https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2bx&pmid=k2tp1dk51ph7

Mladinska knjiga https://bit.ly/Srednja_%C5%A1ola_Zagorje

DZS https://www.dzs.si/prednarocila/5263603/38979

Seznami učbenikov so tudi v  trgovinah Bags&More

 Vanda Macerl,

skrbnica učbeniškega sklada

Dostopnost