Select Page

Obveščam dijake 3. C, da prinesejo dnevnike o opravljenih urah PUD in ocenjevalne liste,  v četrtek, 19. 5. 2022 ob 8.50. V primeru, da dnevnika ne prinesete, ne boste prejeli spričevala.

Ne pozabite dnevnike dati vašim mentorjem v pregled.

Suzana Vozel

Dostopnost