Select Page

Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi bo v torek, 7. 7. 2020, ob 8.30 v pisarni tajnice poklicne mature. Ob 9.00 uri pa bo svečana podelitev spričeval v učilnici 30. Dijaki lahko obvestila o uspehu in spričevala prevzamete le osebno, oziroma pisno pooblastite osebo, ki jih bo prevzela v vašem imenu. Če se podelitve spričeval nikakor ne boste mogli udeležiti, boste dokumentacijo lahko dvignili v tajništvu v času uradnih ur.

Ob prihodu v šolo upoštevajte vsa higienska priporočila. Nošenje obraznih mask v zaprtih prostorih je obvezno!

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK

 

Dostopnost