Select Page

Vračanje dnevnikov PUD – 3. C

Obveščam dijake 3. C, da prinesejo dnevnike o opravljenih urah PUD, ki so jih opravili pred razglasitvijo epidemije koronavirusa, v četrtek, 21. 5. 2020 na priprave na zaključni izpit.

Ne pozabite dnevnike dati vašim mentorjem v pregled. Dnevniki morajo biti podpisani in ožigosani s strani delodajalca.

Dnevnike bom pobrala v učilnici, kjer boste imeli priprave.

Suzana Voze

Dostopnost