Select Page

Dijaki in dijakinje, cenjeni starši!

V Srednji šoli Zagorje pouk na daljavo poteka že drugi teden. Zelo smo se potrudili, da  pouk na daljavo izvajamo kvalitetno in strokovno. Razredniki so pri tem imeli pomembno vlogo povezovanja med učitelji posameznega oddelka in dijaki. Odločili smo se za uporabo Office 365, spletnih učilnic Arnes, elektronske pošte, oblikovali Facebook skupine razreda. Takšna oblika dela je zahtevna, tako za dijake in učitelje. Seveda pa močno posega tudi v dinamiko družinskega življenja. Od staršev ne pričakujemo, da ste v vlogi učiteljev. Otroci starše potrebujejo predvsem za podporo na čustvenem področju in za dodatno motivacijo.

Na šoli smo se odločili, da dijake vprašamo, kaj menijo o takšnem načinu dela. Odgovorilo je približno dve tretjini dijakov. Večina dijakov je zelo zadovoljna oziroma zadovoljna. Opozorili pa so tudi na dejstvo, da so dobili zelo veliko gradiva, veliko dijakov je porabilo več časa za šolske dejavnosti kot sicer. Pogrešali so razlago učiteljev in kar je zelo razveseljivo, želijo si čim prejšnje vrnitve v šolo.

Želim pohvaliti vse dijake, ki resno opravljate svoje šolske dolžnosti. Izkoristite ta čas za sprotno delo in utrjevanje snovi. Poleg tega imate zdaj priložnost, da preberete kakšno knjigo, si gledate dober film, se pogovarjate s svojimi najbližjimi, pomagate staršem in sorojencem.

Glede ocenjevanja znanja vas bomo še obvestili, na kakšen način bo potekalo. Na daljavo pa poteka tudi učna pomoč, lahko se obrnete na gospoda Ladislava Kovača.

Spoštovani starši, na spletni strani šole so objavljeni el. naslovi vseh učiteljev. V primeru težav se obrnite na razrednike. Tudi šolska svetovalna služba, psihologinja in pedagoginja nudita pomoč v primeru učnih težav, osebnih stisk in težav dijakov s posebnimi potrebami.

Vse, kar nam je bilo samoumevno, takoj dosegljivo, bo sedaj dobilo večjo vrednost. V tej nepričakovani situaciji, ki je za vse nas nova, nepredvidljiva, smo skupaj. Skupaj bomo tudi zmogli premagati ovire in dijakom omogočili, da čim bolj uspešno izpolnjujejo šolske obveznosti.

 

Aljaša Urbanija, ravnateljica

Dostopnost