Select Page

Srednja šola Zagorje – Zdravstvena nega SSI

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 1, Z besedo do besede (PRENOVLJENO 2015), zbirka nalog za slovenščino-jezik, založba MKZ, EAN: 9789610136347 Slovenščina    
T. Falla et al.: SOLUTIONS Pre-intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino, NOVO 2018, založba MKT, EAN: 9780194510707 Angleščina kot prvi tuji jezik    
Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634129625 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, P. V. Kobilšek: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864107 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, P. V. Kobilšek: OSNOVE ZDRAVSTVENE NEGE, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864169 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 1, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634142068 Slovenščina   1,00
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 1, Z besedo do besede (PRENOVLJENO 2015), učbenik z DVD-jem za slovenščino-jezik, založba MKZ, EAN: 9789610135654 Slovenščina   5,00
R. Brilej: ALFA, Linearna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734028 Matematika   1,00
R. Brilej: ALFA, Realna števila, založba ATAJA, EAN: 9789616734011 Matematika   1,00
M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610202509 Zgodovina   5,00
N. A. Campbell, J. B. Reece: BIOLOGIJA 1, Zgradba in delovanje celice, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9783708605692 Biologija   5,00
J. Požar: HRANOSLOVJE – ZDRAVA PREHRANA, učbenik, založba PIVEC – OMEJENO ŠTEVILO UČBENIKOV, EAN: 9789616494120 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   1,00
J. Drobne, P. Mohar: VZGOJA ZA ZDRAVJE, učbenik, založba MOHORJEVA CELJE, EAN: 9789612188313 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   5,00
B. Čeh, D. Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610200772 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   5,00
  Skupaj:        29,00

 

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 2, Z besedo do besede (PRENOVLJENO 2016), zbirka nalog za slovenščino-jezik, založba MKZ, EAN: 9789610143901 Slovenščina    
R. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734073 Matematika   5,00
C. Oxenden, C. Latham Koenig: ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, 3. izdaja, učbenik + iTutor za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194598651 IMATE IZ 1. LETNIKA Angleščina kot prvi tuji jezik    
C. Oxenden, C. Latham Koenig: ENGLISH FILE, Pre-Intermediate, 3. izdaja, delovni zvezek + iChecker za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194598736 IMATE IZ 1. LETNIKA Angleščina kot prvi tuji jezik    
Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634129625 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc: ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik, založba PIVEC, EAN: 9789616817523 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, P. V. Kobilšek: ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864107 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, P. V. Kobilšek, M. Mesarec: DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI PRISTOPI IN FIZIKA V MEDICINI, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864152 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
R. Čepon: ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA, delovni učbenik, založba MODRIJAN, EAN: 9789612414368, 9789617053395 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
J. J. Kenda et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 2, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610200857 Slovenščina   1,00
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 2, Z besedo do besede (PRENOVLJENO 2016), učbenik z DVD-jem za slovenščino-jezik, založba MKZ, EAN: 9789610143895 Slovenščina   5,00
R. Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa, založba ATAJA, EAN: 9789616734097 Matematika   5,00
R. Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti, založba ATAJA, EAN: 9789616734042 Matematika   1,00
M. Karlovšek, V. Robnik: ZGODOVINA ZA SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610202509 Zgodovina   5,00
J. Drobne, P. Mohar: VZGOJA ZA ZDRAVJE, učbenik, založba MOHORJEVA CELJE, EAN: 9789612188313 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   5,00
A. Prebil, J. Drobne, P. Mohar: KOMUNIKACIJA V ZDRAVSTVU, učbenik, založba MOHORJEVA, EAN: 9789612188283 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   1,00
A. Prebil, P. Mohar: ETIKA IN ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789619285541 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   5,00
  Skupaj:        33,00

 

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
R. Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija, založba ATAJA, EAN: 9789616734073 Matematika   5,00
T. Falla et al.: SOLUTIONS Intermediate, 3. izdaja, učbenik za angleščino, NOVO 2018, založba MKT, EAN: 9780194504638 Angleščina kot prvi tuji jezik    
Š. Plut: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634129625 IMATE IZ 2. LETNIKA Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
V. Hrastnik, M. Košak: PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ, zbirka nalog in vaj, založba PIVEC, EAN: 9789616494793 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc: ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik, založba PIVEC, EAN: 9789616817523 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
P. V. Kobilšek, A. Fink: PRVA POMOČ IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864268 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
J. Zorec: ZDRAVSTVENA NEGA ZDRAVEGA IN BOLNEGA OTROKA, učbenik, založba PIVEC, EAN: 9789616494946 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, J. Jelen Jurič, J. Kolar: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864077 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 3, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610201762 Slovenščina   7,50
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 3, Z besedo do besede, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107385 Slovenščina   5,50
R. Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734103 Matematika   5,00
A. Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen, založba DZS, EAN: 9789610201083 Psihologija   3,00
  Skupaj:        26,00

 

  1. LETNIK
naziv predmet cena obrabn.
C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, Student’s book, učbenik za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518000 IMATE IZ 3. LETNIKA Angleščina kot prvi tuji jezik    
C. Oxenden, C. Latham Koenig: NEW ENGLISH FILE, Intermediate, delovni zvezek + CD-ROM za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194518062 IMATE IZ 3. LETNIKA Angleščina kot prvi tuji jezik    
S. Pernat, N. Kisner, M. Rozman, M. Klasinc: ZDRAVSTVENA NEGA 3, učbenik, založba PIVEC, EAN: 9789616817523 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
A. Fink, J. Jelen Jurič, J. Kolar: ZDRAVSTVENA NEGA STAROSTNIKA, učbenik, založba GRAFENAUER ZALOŽBA, EAN: 9789616864077 Zdravstvo, farmacija in kozmetika    
D. Ambrož et al.: OD BRANJA DO ZNANJA Književnost 4, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610202301 Slovenščina   6,00
J. Vogel, S. Kastelic, M. Hodak: SLOVENŠČINA 4, Z besedo do besede, učbenik za slovenščino-jezik, založba MKZ, EAN: 9789610113270 Slovenščina   6,00
R. Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije, založba ATAJA, EAN: 9789616734110 Matematika   5,00
R. Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun, založba ATAJA, EAN: 9789616734127 Matematika   5,00
R. Brilej, B. Nikič: ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun, založba ATAJA, EAN: 9789616734134 Matematika   5,00
I. Šumak: ZDRAVSTVENA NEGA INFEKCIJSKEGA BOLNIKA, učbenik – PRENOVLJENO, založba PIVEC, EAN: 9789616968171 Zdravstvo, farmacija in kozmetika   5,00
  Skupaj:        32,00

 

Dostopnost