Select Page

22. marec je svetovni dan voda. Podatki, ki  ne dajo samo misliti, ampak zahtevajo AKCIJO.

Dejstva

  • Doma nima pitne vode 2,1 milijarde ljudi.
  • Ena od štirih osnovnih šol nima oskrbe s pitno vodo, učenci uporabljajo vodo iz nezaščitenih vodnih virov ali pa so žejni.
  • Vsak dan več kot 700 otrok, mlajših od pet let, umre zaradi driske, povezane z zdravju nevarno vodo ter s slabimi sanitarnimi razmerami.
  • Na svetu 80 % ljudi, ki morajo uporabljati zdravju nevarne in nezaščitene vodne vire, živi na podeželju.
  • V osmih od desetih gospodinjstev, ki nimajo vode, so za prinašanje vode odgovorne ženske in dekleta.
  • Za 68,5 milijona ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, je dostopanje do varne oskrbe z vodo zelo težko.
  • Približno 159 milijonov ljudi uporablja za svojo pitno vodo površinske vode, kot so ribniki in potoki.
  • Približno 4 milijarde ljudi – skoraj dve tretjini svetovnega prebivalstva – se najmanj en mesec na leto sooča s hudim pomanjkanjem vode .
  • Zaradi hudega pomanjkanja vode bi bilo lahko do leta 2030 razseljenih 700 milijonov ljudi po vsem svetu.
  • Bogatejši so na splošno deležni visoke ravni storitev oskrbe z vodo ter storitev, povezanih s sanitarnimi razmerami in higieno ob (pogosto zelo) nizkih stroških, medtem ko revni plačujejo veliko višjo ceno za podobno ali slabšo kakovost storitev.

http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8844/

 

Dostopnost