Select Page

Datumi pisnih izpitov:

 • PISNI IZPIT SLOVENŠČINA, TOREK 29. 5. 2018 ob 9.00
 • PISNI IZPIT ANGLEŠČINA , SOBOTA   2. 6. 2018 ob 9.00
 • PISNI IZPIT MATEMATIKA, SOBOTA  9. 6. 2018 ob 9.00
 • PISNI IZPIT ZDRAVSTVENA NEGA, PONEDELJEK 11. 6. 2018  ob 9.00
 • PISNI IZPIT GOSPODARSTVO, PONEDELJEK 11. 6. 2018 ob 9.00
 • PISNI IZPIT GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE, PONEDELJEK 11. 6. 2018 ob 9.00

Kandidati bodite v šoli vsaj 20 minut pred pričetkom pisnega izpita, s seboj imejte osebni dokument. Razpored kandidatov po učilnicah bo objavljen na dan izpita na oglasni tabli v šoli (1. nadstropje) in na vratih posamezne učilnice.

Ne pozabite na dovoljene pripomočke:

 • SLOVENŠČINA, brez pripomočkov
 • ANGLEŠČINA, slovar (enojezični in dvojezični)
 • MATEMATIKA, svinčnik, radirko, numerično žepno računalo brez grafičnega zaslona in možnosti simbolnega računanja, šestilo, trikotnik (geotrikotnik), ravnilo, kotomer in trigonir.
 • ZDRAVSTVENA NEGA, brez pripomočkov
 • GOSPODARSTVO, kalkulator
 • GASTRONOMIJA IN TURISTIČNE STORITVE, kalkulator

Želim vam veliko uspeha!

Tatjana Zupanc, tajnica ŠMK PM

Dostopnost