Select Page

Ponedeljek, 29. 5. 2017

DIN – Družboslovje

Ustno ob 8:45, učilnica 28

Izpraševalka: Zdenka Resnik

Komisija: Vanda Macerl, Suzana Mikelj

Pomoč pri pripravi obrokov

Ob 11:30, zunanja kuhinja

Komisija: Teo Gosak, Karmen Pevec, Mojca Omahne

 

Torek, 30. 5. 2015

Slovenščina

Pisno ob 8:50, učilnica 16

Nadzorna učiteljica: Danica Štrtak

Ustno ob 9:45

Izpraševalka: Bernarda Kričej

Komisija: Danica Štrtak, Vanesa Škornik

Sreda, 31. 5. 2017

Matematika

Pisno – ob 10:30, učilnica 20

Nadzorna učiteljica: Marija Urbančič Suhadolnik

Ustno – ob 11:30, učilnica 23

Izpraševalki: Tjaša Vogel, Marija Urbančič Suhadolnik

Komisija: Karmen Tofolini

 

Dostopnost