Select Page

Srednja šola Zagorje se je še z nekaterimi drugimi šolami pod okriljem Biotehniškega centra Ljubljana povezala v konzorcij srednjih šol. Prijavili smo se na razpis za projekt »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021.« mentorji_PUD_1Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala brezplačna vsaj 24 urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja.mentorji_PUD_2

Pričakovani učinki so v usposabljanje vključiti najmanj 5000 mentorjev iz podjetij, in sicer 2650 mentorjev v vzhodni regiji in 2350 mentorjev v zahodni regiji. Izvajanje tega projekta bo pomenilo dvig usposobljenosti mentorjev v podjetjih, ki so ključni za kakovostno izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

 

V Srednji šoli Zagorje bomo v teku projekta izvedli štiri izobraževanja.

mentorji_PUD_3 mentorji_PUD_4

Pohvalimo se lahko, da je za nami uspešno prvo izobraževanje mentorjev. 30. 11. 2016 smo podelili priznanja 17 udeležencem. Podelitev smo obeležili s kulturnim programom, ki so ga pripravili dijaki naše šole, in s kulinarično pogostitvijo. Zadovoljstvo na obrazih udeležencev je bilo dokaz, da je za nami še eno uspešno sodelovanje in povezovanje z delodajalci. V praksi dokazujemo, da šola ni samo vzgojno izobraževalni proces za dijake, ampak še mnogo, mnogo več. Z mislimi pa smo že pri naslednji, drugi izvedbi.

mentorji_PUD_potrdilo

Dostopnost