Select Page

POMEMBNI DATUMI ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (3. c /3. d/ 2. e)

Dan Datum Dejavnost
Petek 20. 5. 2016 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike
Ponedeljek 23. 5. 2016 Razdelitev spričeval zaključnim letnikom
Ponedeljek 23. 5. do 27. 5. 2016 Organizirane priprave na ZI
Sreda 25. 5. 2016 Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki)
Sreda 1. 6. 2016

Začetek izpitnega roka za zaključne letnike SPI in NPI

(3. c/3. d/2. e)

Ponedeljek 6. 6. 2016 Zaključni izpit za dijake poklicnega izobraževanja –slovenščina pisno
Torek 7. 6. 2016 Zaključni izpit za dijake poklicnega izobraževanja –slovenščina ustno
Sreda 8. 6. 2016 Zaključni izpit za dijake poklicnega izobraževanja – izdelek oziroma storitev   3.D (kuhinja)
Četrtek 9. 6. 2016 Zaključni izpit za dijake poklicnega izobraževanja – izdelek oziroma storitev in zagovor 3. D, 3. C in 2. E

Urniki priprav, popravnih izpitov in izpitov za izboljševanje ocen bodo objavljeni na spletni strani šole.

Ure začetka posameznih izpitov in prostori bodo prav tako objavljeni na spletni strani šole. Poimenski razpored ustnih izpitov bo objavljen na oglasni tabli za ZI v prvem nadstropju 6.6.2016.

 

Tajnica ŠK ZI

Vanda Macerl

Dostopnost